بازی همزمان با ۳۰ نفر توسط آرتین باغدار

ادامه مطلب

  محمد قاسمی قهرمان بلیتس باشگاه شطرنج آرتین شد

ادامه مطلب

امیرایزی قهرمان مسابقات جام شهریور جدول A

ادامه مطلب

حضورمحمد هجرتی جوان خوشفکر استان رده زیر ۱۴ سال در این مسابقات

ادامه مطلب

امیرحسین سجادی مقتدرانه نفراول جام شهریور (جدولB)شد

ادامه مطلب

با پایان فصل تابستان و فرا رسیدن فصل مدارس تصمیم گرفتیم تابستان را با شطرنج بدرقه کنیم باشگاه شطرنج آرتین درنظر دارد دو مسابقه بلیتس ونیمه سریع در آخرین شبهای تابستان برگزار کند آئین نامه مسابقات بلیتس مسابقات بصورت اوپن میباشد مسابقه یکشنبه شب۹۳/۶/۲۳ ساعت ۲۱ آغاز میشود مسابقات در ۵دور به روش سوئیسی برگزار میشود زمان بازی برای هر بازیکن عبارت است از ۵ دقیقه ( ۵×۲) برای کل […]

ادامه مطلب

  آقای محمد قاسمی ازبهترین بازیکنان استان درحال بازدید از بازیها نتایج دورسوم: امیرایزی  ۲       ۱-۰              ۲ کیان سهندی آرتین باغدار ۲        ۰-۱         ۲ثمین اسعدی امیرحسین صمدی۱    ۰-۱       ۱محسن گرمه ای فرزان صالح آبادی۱      ۱-۰    ۱ عرفان احمدی ملیحه احمدی۱      ۰-۱         ۱ ایزدمهرصدقی امیرمحمددربندی ۰    ۰-۱      ۰/۵کسراجعفری فرنوش شیردل ۰/۵   ۱/۲      ۰امین روحانی  جدول […]

ادامه مطلب

حامیان

  • #
  • #
  • #
  • #