مسابقات در سالن بسیار زیبا وبزرگ در آرامش ونظم کامل برگزارمیشود 

ادامه مطلب

مسابقات قهرمانی استان تاریخ پنجشنبه  ۹۳/۱۱/۹ ساعت ۱۵ ظهر استارت می شود.  

ادامه مطلب

سایت نتایج

ادامه مطلب

آرتین پس موفقیت در مسابقات رده سنی مازندران اینک برای انجام بازیهای تدارکاتی عازم گرگان میشود واز آنجاکه این مسابقات ریتد میباشد برای افزایش ریتینگ برای آرتین حائز اهمیت است  

ادامه مطلب

احسان قائم مقامی برای دوازدهمین بار قهرمان مسابقات شطرنج مردان ایران شد

ادامه مطلب

قهرمانان شطرنج ایران از ابتدا تااکنون

ادامه مطلب

تقدیر از موفقترین وباتجربه ترین مربی استان

ادامه مطلب

دیدگاه مشترک

ادامه مطلب

مسابقات قهرمانی استان

ادامه مطلب

حامیان

  • #
  • #
  • #
  • #