محمد هجرتی مقتدرانه قهرمان زیر ۱۴سال استان خراسان شمالی شد ثمین اسعدی قهرمان زیر۱۴سال دختران استان خراسان شمالی

ادامه مطلب

تصاویر زیبا از شطرنجبازان استان خراسان شمالی

ادامه مطلب

ادامه مطلب

جدول پسران:

ادامه مطلب

مسابقات قهرمانی زیر ۱۴سال استان خراسان شمالی در باشگاه شطرنج آرتین استارت خورد

ادامه مطلب

جدول پسران:

ادامه مطلب

      ضمن عذر خواهی از شطرنجبازان رده ۱۲ سال این هفته مسابقات رده سنی۱۴ سال برگزار میشود  مسابقات ۱۲ سال به زمان دیگر موکول شد کلیه رده های سنی زیر ۱۴ سال میتوانند جهت آماده شدن مسابقات قهرمانی رده سنی خود در این مسابقات شرکت کنند

ادامه مطلب

حامیان

  • #
  • #
  • #
  • #