باشگاه شطرنج آرتین

گزارش تصویری دورششم

 

ارتین1.jpg

رقابت طولانی و سنگین احمدی تبار و آرتین که در نهایت بابرد آرتین به پایان رسید

ارتین.jpg

میز ۱-۲-۳آرتین و احمدیهای شیروان از باشگاه شطرنج آرتین

فرنوش.jpg

امتیاز دهی فرنوش ومهرنوش شیردل وبرد امیر حسین سجادی

فرزان.jpg

فرزان که با باختش نشون داد از آمادگی همیشه برخوردار نیست

فربد.jpg

رقابت فربد کوچولوبا امیرمحمددربندی که با برد امیر محمد پایان یافت

عرفان.jpg

بازی زیبای دو هم باشگاهی عرفان وسینا که به تساوی انجامید

صمدی.jpg

امیرحسین هرروز بهتر از دیروز با برد دیشب خودشو به بالای جدولیها نزدیک کرد

امین.jpg

تساوی امین روحانی بامحمددعاگویان از شگفتیهای این دور بود

ساعدی.jpg

آقای ساعدی آماده تراز همیشه

رضاپور.jpg

رقابت میز ۱-۲-۳-۴در اوج حساسیت آقای رحمانی با آمادگی بیشتری وارد این مسابقات شده

هجرتی.jpg

بدون شرح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

پوئن شکنی جدول بزرگسالان

Name ——–Rtg—— FED ———Pts——– BH.
ghasemi mohammad 1778 IRI———– 5½ ——–۲۲½
saedi siamak 0 IRI ———–5 ———-17
rahmani hosein 1682 IRI ———–4½ ——–۲۱
hejrati mohammad  ۱۷۵۲ IRI———– 4½ ——–۱۹½
shaddel ali 0 IRI ———–4½ ——–۱۸
sahandi kian 0 IRI ———–4½ ——–۱۷
ghadimi ali 1804 IRI———– 4½——– ۱۷
vatandoost ali 1808 IRI ————4 ———18½
rahmani mohammad 0 IRI———— 4 ———18
ramezani mehrzad 1806 IRI———— 4——— 17
karamzade mostafa 0 IRI———— 4——— 16½
tayyebi amin 0 IRI————-4———15
rezapoor abbas 1966 IRI———– 3½ ——–۱۹
ramezani soroosh 1775 IRI———– 3½ ——–۱۹
radfar poorya 0 IRI————3½ ——-۱۸
maleki amin 0 IRI ————3½ ——-۱۶½
seyedi sed mohammad 0 IRI ————3½——- ۱۵
marzi rahmat 0 IRI———— 3½——- ۱۴½
ezi amir 1714 IRI ————3———19½
khansharifansina 0 IRI————-3 ——–19
abbasi far amir 0 IRI ————3——– 17½
rezaee abed 0 IRI———— 3 ——–15½
ghannad ali akbar 1400 IRI———— 3——– 15
saedi zia 0 IRI———— 3 ——–14½
javanoosh saeed 0 IRI———— 3———13½
etesam hosein 0 IRI ————3 ——–13
mortazavi hosein 0 IRI ————3——– 12
khakshooor ramin 0 IRI ———–2½ ——-۱۹½
azadvar mehdi 0 IRI 2 17
askari amir mohammad 0 IRI 2 16
arhami morteza 0 IRI 2 16
garmei mohsen 1750 IRI 2 15½
zafaranlooi hadi 0 IRI 2 15½
kermanshahi mood 0 IRI 2 14½
jafarzade majid 0 IRI 2 13½
asadi samin 0 IRI 2 11
binaee mahdi 1602 IRI 1½ ۱۸½
masoodi ghaem 0 IRI 1 16½
parvanlooi heshmat 1730 IRI 1 14½
shojaee ali 0 IRI 1 13½
memar poor saeed 0 IRI 1 13½
ghorbani mohammad 0 IRI 0 13½
khademi khashayar 0 IRI 0 12½

پوئن شکنی جدول زیر۱۴

جدول زیر۱۴سال

zir 14 sal jame ramezan

Rank after round 6

Name FED Pts BH.
baghdar artin IRI—— 6 ——–19½
sedghi eizadmehr IRI ——-5——– 23
hoseini mohamad ebrahim IRI—— 5——– 21
ahmadi tabar hosein IRI ——-5——– 20½
ahmadi malihe IRI ——-5——– 20
ahmadi erfan IRI ——4½——- ۲۱
kanani sina IRI—— 4½ ——-۲۰½
rezaei mohamad mehdi IRI—— 4½ ——-۲۰
gholamzadeh arsalan IRI——- 4½—— ۱۷
salh abadi farzan IRI ——-4 ——–23
sadeghi amir hosein IRI——- 4——– 21
shrifi yasin IRI——- 4 ——–19½
hekmat nezhad mahyar IRI——- 4 ——–18
samadi amir hosein IRI——- 4——– 18
nemati mahdi IRI——- 4——– 18
nosrati alireza IRI ——-4——– 18
sajadi amir hosein IRI ——–4——- 17½
nazari mohamad IRI——– 4 ——-17
kermanshahi melika IRI ——–4 ——-17
sadeghi amir mohamad IRI——– 4——-16½
roohani amin IRI——– 3½—– ۱۸½
doagooyan mohamad IRI ——–3½ —–۱۶
hadi negar IRI ———3 ——19½
nazari mahla IRI ———3—— 19
darbandi amirmohamad IRI ———3 ——18½
khaksari farham IRI——— 3 ——18
nikdel matin IRI——– 3——- 18
jafari kasra IRI ——–3——- 18
kameli mostafa IRI——– 3——- 17
rahmani taha IRI——– 3——- 16
shirdel farnoosh IRI ——–3 ——-15½
shirdel mehrnoosh IRI——– 3 ——-15½
shirzad bahar IRI ——–3——- 14½
tafazoli yasna IRI ——–3 ——-14½
ramin kiyarash IRI——– 3 ——-14
alizade farzad IRI ——–3 ——-13½
jafakesh sina IRI ——–3 ——-12½
afzali mohammad reza IRI——– 2——- 18½
arsalani armin IRI ——–2——- 17
dehnavi omid IRI 2 17
shirzad negar IRI 2 16
elhami. marjan IRI 2 16
ghodrati mahdi IRI 2 15½
shirzad habib IRI 2 14½
nodehi ali IRI 2 14½
mokaber ali IRI 2 14
modi farbod IRI 2 13½
shirzad nadiya IRI 2 13
ranjbarerfan IRI 2 13
langari roham IRI 2 12½
elhami marjan IRI 1 15
farahi yekta IRI 1 14½
mohamadpoor kiyana IRI 1 14½
pakizeh arash IRI 1 14
adineh zade ashkan IRI 1 11½
rezapoor yasamin IRI 1 11
yavari mohammad mehdi IRI 1 10½
rezapoor niyaesh IRI 0 12

 

 

قرعه کشی دور هفتم(آخر)

جدول زیر ۱۴ سال

آرتین مقتدارنه در میز۱

آرتین باغدار دردورششم مقابل احمدی تبار یکی از قویترین شطرنجبازان شیروان به پیروزی رسیدوتوانست میز۱راتادورآخرازآن خودکند

رقابت شیروانیها درمیز۲

میز۱-۲-۳رقابت برای قهرمانی

Name

Pts

Pts

Name

SNo.

Bo.

8

baghdar artin

6

5

ahmadi malihe

4

1

21

hoseini mohamad ebrahim

5

5

ahmadi tabar hosein

36

2

53

sedghi eizadmehr

5

gholamzadeh arsalan

18

3

42

rezaei mohamad mehdi

۴½

kanani sina

24

4

3

ahmadi erfan

۴

hekmat nezhad mahyar

20

5

25

kermanshahi melika

4

4

sadeghi amir mohamad

48

6

50

sajadi amir hosein

4

4

nazari mohamad

33

7

34

nemati mahdi

4

4

salh abadi farzan

51

8

38

nosrati alireza

4

4

shrifi yasin

57

9

52

samadi amir hosein

4

4

sadeghi amir hosein

46

10

6

alizade farzad

3

doagooyan mohamad

13

11

45

roohani amin

۳

darbandi amirmohamad

11

12

19

hadi negar

3

3

ramin kiyarash

41

13

55

shirdel mehrnoosh

3

3

jafakesh sina

22

14

40

rahmani taha

3

3

jafari kasra

23

15

47

kameli mostafa

3

3

khaksari farham

26

16

58

tafazoli yasna

3

3

nazari mahla

32

17

35

nikdel matin

3

3

shirzad bahar

56

18

2

afzali mohammad reza

2

3

shirdel farnoosh

54

19

37

nodehi ali

2

2

shirzad nadiya

5

20

29

modi farbod

2

2

arsalani armin

7

21

9

elhami. marjan

2

2

langari roham

27

22

14

shirzad habib

2

2

shirzad negar

28

23

49

ranjbarerfan

2

2

ghodrati mahdi

17

24

30

mohamadpoor kiyana

1

2

mokaber ali

31

25

1

adineh zade ashkan

1

1

yavari mohammad mehdi

10

26

4274

rezapoor yasamin

1

1

farahi yekta

16

27

3289

pakizeh arash

1

0

rezapoor niyaesh

43

28

جدول بزرگسالان

دور آخرورقابتهای حساس میز۱محمد هجرتی و قاسمی آماده 

آقای ساعدی  از زمانی که از ریاست هیئت فارغ شدندبا افکاری آزادتردراین مسابقات شرکت نمودند واز آمادگی بیشتری برخوردارند وامشب نیز در میز ۲در مقابل آقای قدیمی بازی سختی خواهند داشت به نظر میرسد آقای ساعدی برای کسب مقام قهرمانی وارد این مسابقات شده

رقابت آقای شادل و سهندی درمیز۳برای کسب مقام بازی جالبی خواهدشد

آقای حسین رحمانی نیزبرای کسب موفقیت همچنان میجنگد

Name

Pts

Pts

Name

SNo.

Bo.

5

ghasemi mohammad

۴½

hejrati mohammad mehdi

7

1

36

saedi siamak

5

ghadimi ali

4

2

38

sahandi kian

۴½

shaddel ali

40

3

11

rahmani hosein

۴

vatandoost ali

2

4

3

ramezani mehrzad

4

4

tayyebi amin

42

5

33

rahmani mohammad

4

4

karamzade mostafa

22

6

1

rezapoor abbas

۳½

radfar poorya

32

7

6

ramezani soroosh

۳½

seyedi sed mohammad

39

8

27

maleki amin

۳½

marzi rahmat

28

9

10

ezi amir

3

3

khansharifansina

26

10

13

ghannad ali akbar

3

3

mortazavi hosein

31

11

35

etesam hosein

3

3

abbasi far amir

14

12

21

javanoosh saeed

3

3

rezaee abed

34

13

25

khakshooor ramin

۳

saedi zia

37

14

23

kermanshahi mood

2

2

arhami morteza

15

15

16

asadi samin

2

2

jafarzade majid

20

16

43

zafaranlooi hadi

2

2

askari amir mohammad

17

17

Bye

1

shojaee ali

41

18

 

قرعه کشی دور ششم

 

5نفر در ۵میز اول افتخاری برای موفقترین باشگاه شطرنج استان

 مهمترین بازی این دوره میز ۱رقابت آرتین و آقای احمدی تبار میباشد
همچنین رقابت عرفان و سینا برای کسب مقام بسیار مهم است(هردو از باشگاه شطرنج آرتین)حضور عرفان ۶ساله در میز ۲بسیار حائزاهمیت است
البته هنوز بسیاری امید دارند.ولی تا میز ۷ رقابتها حساستراست

قرعه کشی دورششم شطرنج جام رمضان (زیر۱۴سال 

SNo.

Name

Pts

Pts

Name

SNo.

Bo.

36

ahmadi tabar hosein

5

5

آرتین باغدار

۸

۱

۲۴

سیناکنعانی

۴

عرفان احمدی

۳

۲

۴۶

sadeghi amir hosein

4

4

ملیحه احمدی

۴

۳

۲۰

hekmat nezhad mahyar

4

4

sedghi eizadmehr

53

4

51

فرزان صالح آبادی

۴

۴

hoseini mohamad ebrahim

21

5

57

shrifi yasin

4

rezaei mohamad mehdi

42

6

18

gholamzadeh arsalan

۳

hadi negar

19

7

13

doagooyan mohamad

3

3

امین روحانی

۴۵

۸

۲۳

کسراجعفری

۳

۳

sadeghi amir mohamad

48

9

41

ramin kiyarash

3

3

kermanshahi melika

25

10

32

nazari mahla

3

3

امیرحسین سجادی

۵۰

۱۱

۳۳

nazari mohamad

3

3

 مهرنوش شیردل

۵۵

۱۲

۵۴

 فرنوش شیردل

۳

۳

nemati mahdi

34

13

56

shirzad bahar

3

3

nosrati alireza

38

14

7

arsalani armin

2

3

امیرحسین صمدی

۵۲

۱۵

۲۶

khaksari farham

2

2

afzali mohammad reza

2

16

31

mokaber ali

2

2

alizade farzad

6

17

9

متین بنی هاشم

۲

۲

nikdel matin

35

18

11

امیرمحمددربندی

۲

۲

فربدمودی

۲۹

۱۹

۴۷

kameli mostafa

2

2

shirzad habib

14

20

17

ghodrati mahdi

2

2

طاهارحمانی

۴۰

۲۱

۲۲

jafakesh sina

2

2

nodehi ali

37

22

58

tafazoli yasna

2

1

farahi yekta

16

23

28

shirzad negar

1

1

adineh zade ashkan

1

24

5

shirzad nadiya

1

1

mohamadpoor kiyana

30

25

10

yavari mohamad mehdi

1

1

ranjbarerfan

49

26

39

pakizeh arash

1

1

langari roham

27

27

43

rezapoor niyaesh

0

0

rezapoor yasamin

44

28

قرعه کشی دورششم شطرنج جام رمضان (بزرگسالان)

محمدقاسمی مقتدرانه در میز یک آیااین جوان بااستعداد میتواند با کسب امتیاز کامل به مقام نخست دست یابد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حضور آقای ساعدی در میز ۲ نشان از توانایی یک نسل قبل شطرنج به نسل جدید  است

محمد هجرتی جوان خوشفکر(قهرمان جام باباامان) در تعقیب میز ۱و۲

 

SNo.

Name

Pts

Pts

Name

SNo.

Bo.

4

ghadimi ali

4

5

ghasemi mohammad

5

1

2

vatandoost ali

4

4

saedi siamak

36

2

22

karamzade mostafa

4

hejrati mohammad mehdi

7

3

11

rahmani hosein

۳½

rezapoor abbas

1

4

39

seyedi sed mohammad

۳½

sahandi kian

38

5

40

shaddel ali

۳

ezi amir

10

6

31

mortazavi hosein

3

3

ramezani mehrzad

3

7

42

tayyebi amin

3

3

ghannad ali akbar

13

8

26

khansharifansina

3

3

rahmani mohammad

33

9

32

radfar poorya

3

3

maleki amin

27

10

34

rezaee abed

3

ramezani soroosh

6

11

28

marzi rahmat

۲½

khakshooor ramin

25

12

21

javanoosh saeed

2

2

garmei mohsen

8

13

14

abbasi far amir

2

2

kermanshahi mood

23

14

35

etesam hosein

2

2

askari amir mohammad

17

15

37

saedi zia

2

2

azadvar mehdi

18

16

20

jafarzade majid

1

2

zafaranlooi hadi

43

17

16

asadi samin

1

1

shojaee ali

41

18

23

Bye

1

arhami morteza

15

1

گزارش تصویری دورپنجم

20140723_213807.jpg

میز۱دراختیار قرمزپوشان باشگاه شطرنج آرتین

20140723_213755.jpg

رقابت دورفیق بابرد آرتین به پایان رسید

درمیز۲احمدی تبار توانست بازی رابه نفع خودبه پایان برساند

20140723_233400.jpg

حضورآقای احمدی ازحامیان شطرنج در کنار رئیس هیئت شطرنج وپیشکسوتان شطرنج اعتبار ویژهای به این مسابقات بخشیده است

20140723_233312.jpg

محمد هجرتی با حس خوب

20140723_214333.jpg

آقای امین طیبی از مربیان باشگاه شطرنج آرتین

20140723_214259.jpg

رقابت آقای رحمانی و قاسمی.بابرد محمد قاسمی به پایان رسید

20140723_214015.jpg

برد شیرین امیرحسین سجادی

20140723_214001.jpg

فربداز آینده داران شطرنج استان

20140723_213838.jpg

امیرحسین صمدی از بهترینهای باشگاه شطرنج آرتین

20140723_213855.jpg

مهرنوش وفرنوش از شطرنجبازان خوشفکرباشگاه شطرنج آرتین

20140723_213937.jpg

امیرمحمددربندی از شطرنجبازان علاقمندوخوب باشگاه شطرنج آرتین درمقابل امیرمحمد باتجربه

ژست محمد نظری (کارلسن کوچولو) برای انجام حرکت درنوع خود زیباست

20140723_213927.jpg

رقابت کسرا ویسنابابرد کسرابه پایان رسید

20140723_213906.jpg

رقابت طاها ومحمددعاگویان با برد محمدبه پایان رسید (طاها از بهترینهای باشگاه شطرنج آرتین بود که متاسفانه مدتی است تمرینات خودراکنار گذاشته)

باتشکر از همه کسانیکه در برگزاری این مسابقه زحمت میکشند هرشب همه میزها را میچینند و جمع میکنند

 

 

 

 

قرعه کشی دور پنجم جام رمضان

ازبازیهای مهم این جدول رقابت میز ۱ آرتین و فرزان هردو از باشگاه شطرنج آرتین دو رقیب قدیمی که کاملا با بازی هم آشنا هستند هردو سعی میکنند دور بعدی میز ۱را از دست ندهند

دیگربازی میز ۲ ایزدمهر صدقی وحسین احمدی تبار که هردو از بختهای قهرمانی این جدولند

رقابت در میز ۳ هم بین عرفان احمدی و ارسلان غلامزاده درنوع خود جالب است

قرعه کشی دورچهارم شطرنج جام رمضان (زیر۱۴سال

SNo.

Name

Pts

Pts

Name

SNo.

Bo.

8

آرتین باغدار

۴

۴

فرزان صالح آبادی

۵۱

۱

۳۶

sedghi eizadmehr

4

4

ahmadi tabar hosein

36

2

18

عرفان احمدی

۳

۳½

gholamzadeh arsalan

18

3

38

ملیحه احمدی

۳

۳

nosrati alireza

38

4

20

امیرحسین صمدی

۳

۳

hekmat nezhad mahyar

20

5

34

hoseini mohamad ebrahim

3

3

nemati mahdi

34

6

24

 مهرنوش شیردل

۳

۳

سیناکنعانی

۲۴

۷

۴۶

kermanshahi melika

3

3

sadeghi amir hosein

46

8

57

nazari mahla

3

3

shrifi yasin

57

9

9

rezaei mohamad mehdi

۲

متین بنی هاشم

۹

۱۰

۳۳

afzali amir mohamad

2

2

nazari mohamad

33

11

11

sadeghi amir mohamad

2

2

امیرمحمددربندی

۱۱

۱۲

۴۵

dehnavi omid

2

2

امین روحانی

۴۵

۱۳

۱۳

طاهارحمانی

۲

۲

doagooyan mohamad

13

14

41

shirzad habib

2

2

ramin kiyarash

41

15

17

فرنوش شیردل

۲

۲

ghodrati mahdi

17

16

47

hadi negar

2

2

kameli mostafa

47

17

58

کسراجعفری

۲

۲

tafazoli yasna

58

18

31

امیرحسین سجادی

۲

۲

mokaber ali

31

19

56

adineh zade ashkan

1

2

shirzad bahar

56

20

5

فربدمودی

۱

۱

shirzad nadiya

5

21

28

alizade farzad

1

1

shirzad negar

28

22

7

mohamadpoor kiyana

1

1

arsalani armin

7

23

10

nikdel matin

1

1

yavari mohamad mehdi

10

24

37

elhami marjan

1

1

nodehi ali

37

25

39

jafakesh sina

1

1

pakizeh arash

39

26

26

ranjbarerfan

1

1

khaksari farham

26

27

43

farahi yekta

0

0

rezapoor niyaesh

43

28

44

langari roham

0

0

rezapoor yasamin

44

29

قرعه کشی دورچهارم شطرنج جام رمضان (بزرگسالان)

ازبازیهای جذاب این جدول:میز یک آقای محمدقاسمی وآقای حسین رحمانی. آیامحمد میتواند میز یک را تا پایان سرقفلی خود کند؟؟؟؟؟

میز ۲ آقای رضاپور و آقای وطن دوست هردو در تعقیب میز یک

SNo.

Name

Pts

Pts

Name

SNo.

Bo.

5

ghasemi mohammad

4

rahmani hosein

11

1

1

rezapoor abbas

۳

vatandoost ali

2

2

3

ramezani mehrzad

3

3

karamzade mostafa

22

3

33

rahmani mohammad

3

3

ghadimi ali

4

4

7

hejrati mohammad mehdi

3

3

shaddel ali

40

5

36

saedi siamak

3

3

ezi amir

10

6

38

sahandi kian

۲½

ramezani soroosh

6

7

27

maleki amin

۲½

tayyebi amin

42

8

8

garmei mohsen

2

seyedi sed mohammad

39

9

37

saedi zia

2

2

ghannad ali akbar

13

10

14

abbasi far amir

2

2

radfar poorya

32

11

18

azadvar mehdi

2

2

rezaee abed

34

12

26

khansharifansina

2

2

etesam hosein

35

13

43

zafaranlooi hadi

2

2

mortazavi hosein

31

14

25

khakshooor ramin

۱½

binaee mahdi

12

15

15

arhami morteza

1

marzi rahmat

28

16

9

parvanlooi heshmat

1

1

javanoosh saeed

21

17

17

askari amir mohammad

1

1

shojaee ali

41

18

23

kermanshahi mood

1

1

jafarzade majid

20

19

16

asadi samin

0

1

memar poor saeed

30

20