بجنورد سفید-اسپانیا سیاه

ادامه مطلب

مازیار باقری ومحمد هجرتی در جام ابن سینا

ادامه مطلب

هیات شطرنج شیروان برگزار میکند

ادامه مطلب

افزایش تعداد ریتینگ داران خراسان شمالی وآخرین تغییرات سال ۹۴در ریتینگ شطرنجبازان

ادامه مطلب

اولین دوره مسابقات لیگ  جام باشگاهها

ادامه مطلب

محمد قاسمی قهرمان جام مهربانی شد

ادامه مطلب

ادامه مطلب

قابل توجه متقاضیان شرکت در جام فردوسی مشهد

ادامه مطلب

ادامه مطلب

حامیان

  • #
  • #
  • #
  • #