آئین نامه جام مدارس

ادامه مطلب

باشگاه شطرنج آرتین برگزار میکند

ادامه مطلب

آقای نظری رئیس هیئت شطرنج شهرستان بجنورد شد

ادامه مطلب

پویا ربانی مقتدرانه قهرمان این مسابقات شد

ادامه مطلب

باشگاه شطرنج آرتین در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت مقام مادر یکدوره مسابقه شطرنج برگزار نماید

ادامه مطلب

کسرا جعفری به جمع ریتینگداران استان پیوست

ادامه مطلب

کارلسن و کاسپاروف

ادامه مطلب

امیرحسین سجادی قهرمان جام نوروز ۹۴ شد

ادامه مطلب

آئین نامه جام نوروز

ادامه مطلب

حامیان

  • #
  • #
  • #
  • #