مصاحبه با ریاست محترم شطرنج استان ویکی از بازیکنان جوان

ادامه مطلب

تقدیر فرماندار محترم بجنورد از بهترین بازیکن وبهترین باشگاه شطرنج

ادامه مطلب

متاسفانه با خبر شدیم پدر بزرگوار همکار گرامیمان دار فانی را وداع گفتند

ادامه مطلب

اختتامیه مسابقات شطرنج جام رمضان (باشگاه شطرنج آرتین)

ادامه مطلب

حضور جناب آقای هجرتی در این مسابقات

ادامه مطلب

دورهای پایانی واوج حساسیت بین ۳جدول

ادامه مطلب

محمد هجرتی وکسرا جعفری دست پر برگشتند

ادامه مطلب

تصاویر جام رمضان باشگاه شطرنج آرتین دورسوم

ادامه مطلب

محمد هجرتی برد کسرا مساوی کرد

ادامه مطلب

حامیان

  • #
  • #
  • #
  • #